pfk
21 آذر 1401 - 20:14

پروژه های فاضلاب به ترافیک گرگان دامن زده است

گرگان- معاون عمرانی فرماندار گرگان با بیان این که بخشی از ترافیک شهر مربوط به اجرای پروژه های فاضلاب است، گفت: مقرر شد برای پروژه ها محدویت زمانی در نظر گرفته شده تا مشکلات کمتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت یزدویی، عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک گرگان اظهارکرد: بخشی از ترافیک موجود در سطح شهر بر اثر اجرای پروژه های فاضلاب بوده که با توجه به پیگیری ها و گزارشاتی که شرکت آب و فاضلاب داشتیم، سعی بر این شد که اولویت بندی در نقاطی باشد که بیشترین مشکلات را حوزه جمع آوری فاضلاب دارند.

معاون عمرانی فرماندار گرگان افزود: همچنین مقرر شد برای پروژه ها محدویت زمانی در نظر گرفته شده تا مشکلات مردم در این بخش کمتر شود.

وی بیان کرد: از دیگر مباحث، مراکز آموزش مخصوصاً مدارس غیرانتفاعی ها هستند که بسیاری از آنها مورد تأیید شورای ترافیک نیست و مزاحمت های محله ای هم ایجاد کرده اند.

یزدویی ادامه داد: باید در مجوز دادن به مدارس تمرکززدایی شده و توزیع آنها در سطح شهر اتفاق بیفتد.

معاون عمرانی فرماندار گرگان در خصوص ساماندهی دستفروشان، گفت: مقرر شد که شهرداری طرحی را اجرا و مراکزی را ایجاد کنند تا این مشاغل ساماندهی شوند و اشتغال آنها حفظ شود.

وی اضافه کرد: باید طوری برنامه ریزی کرد که هم معیشت و اشتغال این افراد به خطر نیفتد و هم مشکلات ترافیکی و اجتماعی شهر برطرف شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 906953